nhipcauhoangsa.com
650 TRIỆU MUA NHÀ CHO BÀ QUẢ PHỤ HẢI QUÂN THIẾU TÁ NGUYỄN THÀNH TRÍ - Nhịp cầu Hoàng Sa
Kể từ hôm nay, 7-9-2015, Nhịp Cầu Hoàng Sa xin phép mở đợt vận động 650 triệu góp phần cùng bà quả phụ Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí mua nhà. Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí – Hạm phó Hộ tống hạm Nhựt Tảo – tử trận tại Hoàng Sa ngày 19-1-1974 …