nhdp.net
A day at Landmark 81 - Soli Phuong is Me
Phù.. Thế mới biết chụp hình rõ là gian khổ. Chưa chắc chụp nhiều hình thì sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Cái cần đó là sự từ tốn và chính xác. Còn phải tập chán thì mới có được nhiều ảnh đẹp ;;)