nhaxuatbantudo.com
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
TRANG FACEBOOK TIẾNG ARAB “TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ KHALED SAID” ĐÃ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY CUỘC CÁCH MẠNG AI CẬP NHƯ THẾ NÀO (PHẦN 5) Nguồn ảnh:www.flickr.com - gamal_inphotos Kara Alaimo An Nguyên biên dịch Tóm tắt: Bài báo này phân tích cách mà người chủ trang Facebook tiếng Arab “Tất cả c