nhaxuatbantudo.com
CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM
Giờ đây, khi mà sự lấn lướt của Trung Quốc và sự lệ thuộc của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam vào phương Bắc ngày càng lộ rõ, thì con đường thoát Trung để sinh tồn đã trở thành con đường duy nhất cứu nguy cho dân tộc. Vậy nên, những vấn đề mà “Chính đề Việt Nam” nêu ra từ hơn 50 năm trước vẫn còn ng