nhaxuatbantudo.com
CẨM NANG NUÔI TÙ
Nội dung cuốn sách nêu chi tiết tất cả những gì gia đình phải làm để hỗ trợ và bảo vệ người thân trong trại giam/nhà tù, suốt từ những ngày đầu khi mới bị bắt, trải qua giai đoạn tạm giam chờ xét xử, rồi ra tòa và có án, cho đến những năm tháng thụ án. Ngoài việc cung cấp những khái niệm liên quan đ