nhaxuatbantudo.com
ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG, HÃY ĐỌC SÁCH!
Thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh… tất cả đều là những biến cố mang tính chất khủng hoảng, đe dọa cả cộng đồng, nói rộng ra là cả đất nước. Đó cũng là những lúc người dân trông chờ vào chính quyền nhất, và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền bị thử thách mạnh mẽ nhất. “Tính chính dan