nhaxuatbantudo.com
NHÀ BÁO – TỔNG BIÊN TẬP "LUẬT KHOA TẠP CHÍ", TRỊNH HỮU LONG:
“Muốn dân chủ hóa thì phải có dòng chảy thông tin và tri thức” HỎI: Là một người viết, một nhà báo, một vị tổng biên tập, anh có thể cho biết đánh giá của anh về không gian tự do ngôn luận ở Việt Nam hiện nay, so với các thập niên trước và so với khu vực/ thế giới? THL: Về mức độ tự do ngôn luận ở n