nhaxuatbantudo.com
NHÀ VĂN PHẠM THÀNH:
“CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC” Nguồn ảnh: vnch.eu Hỏi: Thưa ông! Trước hết, xin ông cho biết vì sao ông lại chọn viết và xuất bản cuốn sách “Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” đầy gai góc và trực diện như vậy? Phạm Thành: Sách chính thức phát hành từ ngà