nhatkysmartlog.com
Day #273: LÀM SAO CHỐNG BÁN PHÁ VÙNG?
Bán phá vùng là một vấn đề khá nghiêm trọng trong quản trị bán hàng – kênh phân phối. Tuy nhiên, khi thiết kế chính sách bán hàng, nguyên tắc “đặt hàng nhiều hơn, chiết khấu nhiều hơn&#…