nhatkysmartlog.com
Day #272: KIỂM ĐẾM, KIỂM ĐẾM VÀ KIỂM ĐẾM
Nếu đi máy bay, bạn bị kiểm tra giấy tờ cá nhân và vé mấy lần? Ít nhất là 4 lần (security, check in ra cửa on-boarding, check in ngay trước thang lên máy bay và khi vừa bước vào trong máy bay). Dĩ …