nhatkysmartlog.com
Day #271: SMARTLOG PARTNERSHIP VỚI G.O.L ĐỂ MỞ RỘNG PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ LOGISTICS CHO CÁC DOANH NGHIỆP FORWARDER, VẬN TẢI, XUẤT NHẬP KHẨU.
G.O.L là một trong những công ty IT chuyên biệt trong lĩnh vực Logistics với hơn 15 năm kinh nghiệm. Giải pháp của G.O.L tập trung giải quyết các thách thức liên quan đến xuất nhập khẩu, bao gồm: 1…