nhatkysmartlog.com
Day #265: QUY MÔ THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM WMS TOÀN CẦU
Theo nghiên cứu của Transparency Market Research, thị trường WMS toàn cầu sẽ tăng gấp đôi từ 2015 đến 2020 và sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tiếp theo. Với quy mô ước tính lên đến 2.4 tỷ USD vào năm 2…