nhatkysmartlog.com
Day #254: ÔN CỐ, TRI TÂN.
Đây là một bài viết hay, hy vọng là bài viết chân tình. Có lẽ cũng ít bạn dành thời gian đọc và suy ngẫm về bài viết này. Mình chỉ nói ngắn gọn: trong môi trường thông tin không sẵn có hoặc bị phân…