nhatkysmartlog.com
Day #249: XỬ LÝ HƠN 100 HÌNH THỨC VẬN TẢI CONTAINER
Vận tải container là hoạt động vận tải rất phức tạp vì có đến 3 đối tượng phải quản lý: 1) đầu kéo 2) Rờ mooc 3) Container (xe tải chỉ là một đối tượng). Cộng thêm các yếu tố khác như: 1) có phụ …