nhatkysmartlog.com
Day #248: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG LẠI CONTAINER (SWAP CONTAINER) ĐỂ GIẢM LÃNG PHÍ TRONG LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU
Hiện nay, trong vận tải đường biển nội địa, nếu kết hợp được container trả hàng với container đóng hàng xuất thì lãng phí sẽ giảm được khoảng 2 triệu/chuyến, gần bằng cước vận tải 1 chiều đường biể…