nhatkysmartlog.com
Day #218: NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG SAU LƯNG SMARTLOG LÀ AI? (PHẦN 3).
Năm 2012, Amazon mua lại Kiva, công ty cung cấp giải pháp robot di chuyển hàng hóa với giá 775 triệu usd (nguồn Trước đó, năm 2008, Kiva raise được khoảng 16 triệu usd ở Seri-D. Và sau khi acquire …