nhatkysmartlog.com
Day #214: Top 100 Global Challengers
THE BOSTON CONSULTING GROUP CÔNG BỐ DANH SÁCH 100 DOANH NGHIỆP TỶ ĐÔ – ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ KẺ THÁCH THỨC TOÀN CẦU (Global Challengers) Báo cáo cho thấy chính nhờ áp dụng công nghệ số đã khiến c…