nhatkysmartlog.com
Day #211: Hãy để con số lên tiếng (number talks louder)
Với những người đã làm nghề logistics liên quan đến vận tải phân phối (physical distribution), những yêu cầu về (i) giảm chi phí, (ii) rút ngắn thời gian trong khi (iii) đảm bảo chất lượng dịch vụ …