nhatkysmartlog.com
Day #203: Hành trình 1 triệu chiếc nón “Tôi là tài xế”
Người xưa nói “Vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”.. Hành trình trao tặng 1 triệu chiếc nón đến Anh chị em tài xế trên toàn Việt Nam đã khởi động và đang lan tỏa. Anh em tài xế ở Gemadept…