nhatkysmartlog.com
Day #195 Smartlog Vietnam
SỐNG NÀO ĐÂU CHỈ RIÊNG MÌNH Hôm nay mình tham gia hiếu máu tình nguyện ở Sheraton theo chương trình The World Blood Donation Day do Amcham Việt Nam phát động. Đây là sự kiện thường niên lần thứ 8, …