nhatkysmartlog.com
Day #196 Smartlog Vietnam
DATA VISUALIZATION Hôm nay đi Grab mới thấy ứng dụng Google map đã cho hiển thị mật độ giao thông (đoạn nào màu đỏ là đang ùn tắc). Hồi đó anh Ninh Vu có nói về ứng dụng này nhưng ở VN chưa dùng nh…