nhatkysmartlog.com
Day #192 Smartlog Vietnam
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ (theo thứ tự từ trái qua phải). 1. Thạc sỹ, Entrepreneur, được Phuoc Tan Dang giới thiệu hồi tháng 3, phát hiện ra là “thằng cha hàng xóm” VCP, có bạn …