nhatkysmartlog.com
Day #183 Smartlog Vietnam
Năm 18xx (hồi đó), bác Nguyễn Trường Tộ đi Tây, tận mắt thấy những gì mà kỹ thuật đem lại, ví dụ như động cơ hơi nước, bóng đèn, tàu vỏ sắt. Bác kể lại những gì mắt thấy tai nhe và bị phán là: SÀM …