nhatkysmartlog.com
Day #179 Smartlog Vietnam
NGHỈ HÈ Một chuyến đi tuyệt vời và đẳng cấp ở FLC Quy Nhơn. Mình thì lỡ hứa năm sau đưa toàn công ty đi nghỉ hè ở Maldives..Giờ sao ta? I