nhatkysmartlog.com
Day #175 Smartlog Vietnam
NHANH VÀ CHẬM Bạn cũ gặp lại, bảo mình “Sao nhanh thế?”. Mình bảo, em xuất phát chậm, nên phải “Đi nhanh, vượt trước” (không phải “đi tắt, đón đầu” ạ). Mọi người…