nhatkysmartlog.com
Day #171 @Smartlog Vietnam
RA MẮT THIẾT BỊ IoT Made-in-Smartlog Hoà cùng xu hướng thúc đẩy IoT trong quản trị logisitics, Smartlog chính thức ra mắt thiết bị theo dõi thông minh thay cho con người trong vận hành logistics: B…