nhatkysmartlog.com
Day #169 Smartlog Vietnam
TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP HAY LỖI PHẦN MỀM? Mình ít khi đọc báo Thanh Niên, nhưng sao lại xui khiến đi cắt tóc đọc đúng cái bài này, vừa đọc vừa sôi máu vì hai bệnh (1) sợ trách nhiệm (2) thiếu hiểu biết…