nhatkysmartlog.com
Day #152 Smartlog Vietnam
MÌNH LÀM CHI Ở SMARTLOG? Có lẽ kỹ năng truyền thông của mình cũng có vấn đề thật. Gặp lại thằng em, nó bảo, “Em thấy anh nói ì xèo mà méo hiểu anh đang làm cái gì. Anh nói sao cho em dễ hiểu …