nhatkysmartlog.com
Day #151 Smartlog Vietnam
HẠNH PHÚC LÀ HÀNH TRÌNH.. Rất nhiều bạn bè hỏi: “Doanh số Smartlog được bao nhiêu mà sống ghê vậy?” Nhiều nhà đầu tư hỏi “Chúng mày có lãi chưa mà sao cứ rêu rao tùm lum?” N…