nhatkysmartlog.com
Day #120Smartlog Vietnam
HÃY ĐỂ CON SỐ LÊN TIẾNG 1. Số lượng xe tải/container đang sử dụng dịch vụ quản lý vận tải (Smartlog Transportation Management) là 8,111, gần đạt chỉ tiêu 10,000 xe tải mà SếpKurt Binh đặt ra hồi đầ…