nhatkysmartlog.com
Day #99 Smartlog Vietnam
Người ta thường được truyền thông về sự hào nhoáng của Start up, ít ai nói về những góc khuất mà chỉ có người theo đuổi đam mê mới hiểu được. Khi em nói về câu chuyện của Smartlog, cũng không ít ý …