nhatkysmartlog.com
Day #93 Smartlog Vietnam
Hôm nay đối tác GreyOrange đã hoàn thành bản video có phụ đề tiếng Việt để minh họa giải pháp soạn hàng tự động bằng robot áp dụng trong ngành chuyển phát nhanh, thương mại điện tử. Bạn Grey Orange…