nhatkysmartlog.com
Day #109 Smartlog Vietnam
HÀNH TRÌNH TỪ KHÔNG ĐẾN MỘT Mình được nghe Trần Quốc Khánh recommend cuốn này (Khánh là người dịch), có đọc lướt qua và có cảm nhận được ý tác giả muốn nói. Smartlog cũng đang đi trên hành trình từ…