nhatkysmartlog.com
Day #107 Smartlog Vietnam
Hôm nay, 3 bạn SV Ngoại thương có thâm niên 2 năm kinh nghiệm tại Smartlog nhận bằng tốt nghiệp. Trời thương, cả 3 đều tốt nghiệp loại giỏi. Mình không có cơ hội trực tiếp đi tặng hoa ủng hộ các bạ…