nhatkysmartlog.com
Day #100 Smartlog Vietnam
ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG, ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU Chị từng là một ngôi sao ở tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam, Saigon Coop. 11 năm ở Co.op, đóng góp của chị là không nhỏ cho sự thành công không chỉ của mản…