nhataday.com
Tổng Công ty 36 làm chủ đầu tư Dự án B6 Giảng Võ - Nhà ta đây
Tổng Công ty 36 vừa được UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất về việc được tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng lại chung cư B6 Giảng Võ (khu tập thể cũ B6 Giảng Võ).