nhataday.com
Các đối tác của tập đoàn Nam Cường tại chung cư AnLand - Nhà ta đây
Các đối tác thực hiện dự án chung cư AnLand Nam Cường Chung cư AnLand Nam Cường là dự án do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Dự án đánh dấu sự trở lại của Nam Cường với thế hệ lãnh đạo trẻ. Đây là những hạt nhân của tập đoàn trong thời gian qua. Với những tâm huyết và nỗ lực để mang tới dự án đầu tay nổi bật cho thị trường Hà Nội. Ban lãnh đạo tập đoàn Nam Cường đã đưa ra những tiêu chuẩn cho một dự án cao cấp. Nội thất phải