nhaphongthuy.wordpress.com
PHONG THUỶ CÓ KHÓ NHƯ BẠN NGHĨ KHÔNG?
Từ ngàn xưa, khi khoa học chưa phát triển, cha ông chúng ta xem phong thủy như là ma thuật, là phép mầu nhiệm, là sự huyền bí khủng khiếp. Chỉ có những bậc thầy, các bậc cao tăng đắc đạo mới ngộ ra…