nhaphongthuy.wordpress.com
THIẾT KẾ THIÊN TỈNH NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?
Thiên tỉnh là minh đưỜng, có tác dụng thông khí Trong nhà ở cổ đại, thiên tỉnh rất hay gặp. Trong xã Hội hiện đại, thiên tỉnh vẫn còn xuất hiện trong nhà ở nông thôn nhưng ít được sử dụng đối với l…