nhaphongthuy.wordpress.com
HỌA PHÚC ĐẾN TỪ ĐÂU?
Trái đất xoay quanh Mặt Trời, con Người sống dựa vào Trái Đất. Ánh sáng mặt trời và Địa khí tùy từng nơi mà sinh ra quan hệ. Chẳng hạn, tạm lấy một ví dụ như sau: Trên một khoản đất trống, thoạt đầ…