nhanamkinhte.com
Tên Ngài là thương xót
Tên Ngài là Thương xót (The Name of God is Mercy) Tác giả: Giáo hoàng Francis và nhà báo Andrea Tornielli Trong cuộc đối thoại cởi mở và chân thành với nhà báo Andrea Tornielli, Giáo hoàng bày tỏ r…