nhanamkinhte.com
Đừng lắm lời với đàn ông – Đừng đấu lý với phụ nữ
Đừng lắm lời với đàn ông – Đừng đấu lý với phụ nữ (Men don’t listen – Women don’t explain) Tác giả: Iota Tatsunari Mối quan hệ giữa nam và nữ trong xã hội luôn là vấn đề gây ra nhiều rắc rối, hiểu …