nhanamkinhte.com
Sự lên ngôi của các nền tảng đa chiều (Matchmakers)
Sự lên ngôi của các nền tảng đa chiều (Matchmakers) Tác giả: David S. Evans & Richard Schmalensee “… đây là cuốn sách quan trọng cho bất kỳ ai quan tâm đến những hiểu biết về cách thức xây dựng…