nhanamkinhte.com
Thiên tài đội nhóm
Thiên tài đội nhóm (Team Genius) Tác giả: Rich Karlgaard & Michael S. Malone Cuốn sách này mang đến những báo cáo khoa học mới nhất, chuyên nghiên cứu về cấu trúc, hoạt động và kỹ thuật tổ chức…