nhanamkinhte.com
Nghệ thuật đàm phán bất bại
Nghệ thuật đàm phán bất bại (Getting more) Cuốn sách này đã bán được hơn 1 triệu bản kể từ khi xuất bản lần đầu (2010) và được tái bản vô số lần cho đến nay. Dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu và thực …