nhanamkinhte.com
Lợi thế đen (Black Edge) – Phố Wall và giao dịch nội gián
Lợi Thế Đen Black Edge NEW YORK TIMES BESTSELLER Vào chung khảo Sách Kinh doanh 2017 của Financial Times and McKinsey Tác giả: Sheelah Kolhatkar Cuốn sách này kể một câu chuyện “hai trong một” hấp …