nhanamkinhte.com
Bí mật Sáng chế của Honda (Triết lý sáng tạo dẫn tới thành công)
Cuốn sách này cũng đồng thời là bản tổng kết để đời của tác giả cho suốt chặng đường của ông làm việc tại Honda. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh vào con đường sáng tạo, như ông đã viết: “Cuốn sách này…