nhanamkinhte.com
Trích đoạn “Hồi sinh sự thần kỳ Nhật Bản”
“… hãy nhìn vào Samsung: Họ không tạo ra bất cứ công nghệ hay sản phẩm mới nào. Thật ra, Nhật Bản mới là lãnh địa của các phát minh, chẳng hạn như sự phát triển đĩa DVD và CD hay việc phát mi…