nhanamkinhte.com
Các trích đoạn từ “Chủ nghĩa tư bản có ý thức”
“Khúc tráng ca của chủ nghĩa tư bản tự do kinh doanh là câu chuyện về các doanh chủ đem giấc mơ và đam mê của họ làm nhiên liệu tiếp sức cho việc tạo ra giá trị phi thường cho khách hàng, người lao…