nhanamkinhte.com
Vật chất tối, Fritz Zwicky và Vera Rubin – Trích Các thế giới song song
Vera Rubin, nhà thiên văn học nữ hiếm hoi trong lịch sử, qua đời ngày 25 tháng 12 vừa qua. Trong những năm 1970, Vera Rubin và đồng nghiệp đã quan sát thiên hà Andromeda và xác nhận sự tồn tại của …